Hong Leong Islamic Bank – Kajian Semula Shariah

Kajian Semula Shariah

Kajian Semula Shariah


  • Fungsi yang dijalankan oleh Unit Kajian Semula Shariah, bagi menjalankan penilaian yang kerap ke atas tahap pematuhan Shariah dalam aktiviti dan operasi HLISB oleh pegawai Shariah yang berkelayakan, dengan objektif untuk memastikan bahawa aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh HLISB tidak bercanggah dengan peraturan dan prinsip Shariah.

    Ia melibatkan pemeriksaan di lokasi dan di luar lokasi dan penilaian bebas aktiviti hujung ke hujung dan operasi unit-unit perniagaan dan sokongan bank berhubung dengan tahap pematuhan peraturan dan prinsip Shariah mereka. Semua pemerhatian daripada pelaksanaan semakan Syariah dan penilaian unit-unit perniagaan dan sokongan HLISB didokumenkan dalam Laporan Kajian Semula Shariah dalaman. Semua pemerhatian ini akan dijejak dan diambil tindakan susulan sehingga semuanya dikendalikan secara memuaskan. Laporan-laporan ini kerap dibentangkan kepada Jawatankuasa Syariah HLISB untuk pertimbangan dan kelulusan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.