Urus Kewangan Saya

Urus Kewangan Saya

Matlamat anda adalah keutamaan kami. Penyelesaian komprehensif kami direka untuk anda, sama ada anda ingin merancang, mengembangkan, melindungi, atau memindahkan kekayaan anda.
Akaun Pelaburan Berjangka-i
Langganan dan penebusan Akaun Pelaburan Berjangka-i secara dalam talian melalui Hong Leong Connect.
Unit Amanah ASNB
Kembangkan potensi pelaburan anda menerusi pemilihan dana oleh pengurus pelaburan yang dipercayai.
HLM Takaful Amanah Saver
Pelan perlindungan dengan potensi pelaburan untuk melakar kehidupan yang bermakna.
Penulisan Wasiat
Lindungi orang yang tersayang. Daftar wasiat anda hari ini.
Unit Amanah
Dana Unit Amanah memberi anda peluang untuk mempelbagaikan pelaburan anda menjadi pelbagai aset.
HLM Takaful Legacy
Membantu melindungi yang tersayang, kini dan masa hadapan.
HLM TAKAFUL Secure 3
Pelan Takaful yang menyokong anda dan keluarga dalam semua peringkat kehidupan.
Akaun Pelaburan Portfolio-i
Pelaburan secara online berisiko sederhana dalam campuran dana patuh Syariah dengan jangkaan pulangan keuntungan sebanyak 6% setahun.
Instrumen Boleh Niaga Islam (INI)/ Produk Berstruktur-i
Potensi untuk peroleh pulangan yang lebih baik melalui pelaburan dengan perlindungan prinsipal 100% jika dipegang sehingga matang