Urus Kewangan Saya

Urus Kewangan Saya

Matlamat anda adalah keutamaan kami. Penyelesaian komprehensif kami direka untuk anda, sama ada anda ingin merancang, mengembangkan, melindungi, atau memindahkan kekayaan anda.
Akaun Pelaburan Berjangka-i
Langganan dan penebusan Akaun Pelaburan Berjangka-i secara dalam talian melalui Hong Leong Connect.
Unit Amanah ASNB
Kembangkan potensi pelaburan anda menerusi pemilihan dana oleh pengurus pelaburan yang dipercayai.
Amanah Saver
Pelan perlindungan dengan potensi pelaburan untuk melakar kehidupan yang bermakna.
Penulisan Wasiat
Lindungi orang yang tersayang. Daftar wasiat anda hari ini.
Unit Amanah
Dana Unit Amanah memberi anda peluang untuk mempelbagaikan pelaburan anda menjadi pelbagai aset.
Legacy
Membantu melindungi yang tersayang, kini dan masa hadapan.
Secure 3
Pelan Takaful yang menyokong anda dan keluarga dalam semua peringkat kehidupan.