Hong Leong Islamic Bank – Sekuriti Modal & Hutang

Sekuriti Modal & Hutang

 

 

Description
 

Attachments

Basel
Record

Tranche

Currency

Amount Outstanding
RM' Million

Senior Sukuk

RM 5.0 Billion Multi Currency Islamic Medium Term Notes Program

PTC & OTC

 

  MYR 5000

RM 5.0 Billion Multi Currency Islamic Commercial Papers Program

PTC & OTC

 

  MYR 5000

Additional Tier 1

RM 2.0 Billion Multi Currency - Additional Tier 1 Perpetual Subordinated Sukuk Wakalah

PTC

 

Pricing Supplement

BASEL III

Tranche 2

MYR

400

Tier 2

RM 2.0 Billion Multi Currency - Tier 2 Subordinated Sukuk Murabahah

PTC
 

Pricing Supplement

BASEL III

Tranche 1

MYR

400


Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.