Mari kenalkan diri anda

Selepas Langkah 1, kami akan menyimpan permohonan anda secara automatik

Mari kenalkan diri anda

Selepas Langkah 1, kami akan menyimpan permohonan anda secara automatik

Mari kenalkan diri anda

Selepas Langkah 1, kami akan menyimpan permohonan anda secara automatik

Nama Penuh (seperti KP)

Ruang ini wajib diisi.

Alamat E-mel

Nilai ruang ini tidak sah. Ruang ini wajib diisi.

No. KP

{{ formCustom.ic1.$error.required || formCustom.ic2.$error.required || formCustom.ic3.$error.required ? 'Ruang ini wajib diisi.' : ( (formCustom.newIC.$error.format) ? 'Nilai ruang ini tidak sah.' : processAgeErrorMessage('Umur anda mestilah berusia antara #MIN# hingga #MAX# tahun.') ) }}

No. KP Lama

Ruang ini wajib diisi. Ini diperlukan sekiranya anda lahir sebelum 1978

Nombor Telefon Bimbit

{{ formCustom.mobileNumber.$error.required ? 'Ruang ini wajib diisi.' : 'Nilai ruang ini tidak sah.' }} Kata Laluan Satu Kali (OTP) anda akan dihantar ke nombor telefon bimbit ini dan diperlukan untuk menghantar permohonan ini

Tarikh Lahir

Ruang ini wajib diisi. Nilai ruang ini tidak sah.

Umur

Ruang ini wajib diisi. Nilai ruang ini tidak sah.

Jantina

Ruang ini wajib diisi.

Apa lagi tentang anda

Apa lagi tentang anda

Apa lagi tentang anda

Bangsa

Ruang ini wajib diisi.

Status Perkahwinan

Ruang ini wajib diisi.

Alamat Rumah Sekarang

Ruang ini wajib diisi.

Poskod

{{formCustom.postcode.$error.required ? 'Ruang ini wajib diisi.' : 'Sila masukkan poskod yang sah'}}

Bandar

Ruang ini wajib diisi.

Bandar

Ruang ini wajib diisi.

Negeri

Ruang ini wajib diisi.

Negeri

Ruang ini wajib diisi.

Negara

Ruang ini wajib diisi.

Anda telah memilih kad di bawah ini...

Anda telah memilih kad di bawah ini...

Anda telah memilih kad di bawah ini...

Sila pilih sehingga 3 kategori yang ingin anda dapatkan Pulangan Tunai 10%

Adakah anda sekarang ahli Skywards?

Ruang ini wajib diisi.
Anda akan menerima Keahlian Emirates Skywards apabila kad kredit anda diluluskan.

Masukkan nombor Skywards (contoh: EK123456789)

{{formCustom.skywardsNumber.$error.required ? "Ruang ini wajib diisi." : "Nilai ruang ini tidak sah." }}

Bagaimanakah anda mahu nama anda dipaparkan pada kad?

{{ formCustom.nameOnCard.$error.required ? 'Ruang ini wajib diisi.' : 'Ruang ini wajib diisi.' }}

Ceritakan tentang kewangan anda

Ceritakan tentang kewangan anda

Ceritakan tentang kewangan anda

Adakah anda mempunyai sebarang obligasi kewangan dengan bukan bank?

contohnya, peruncit yang memberi jualan kredit atau pinjaman wang persendirian
Ruang ini wajib diisi.

Berapakah jumlah ansuran bulanan anda?

RM

Ruang ini wajib diisi.

Apakah pekerjaan anda

Apakah pekerjaan anda

Apakah pekerjaan anda

Bidang pekerjaan anda

Jenis Penggajian Anda

Jenis Perniagaan

Industrial Sector

Pendapatan Tahunan anda

RM

Ruang ini wajib diisi. Anda perlu mempunyai pendapatan minimum MYR 24000 setahun untuk layak mendapat kad kredit. {{ " Anda perlu mempunyai pendapatan minimum MYR 24000 setahun untuk layak mendapat kad kredit.".replace('24000', '12000') }}

Ceritakan tentang majikan anda sekarang

Ceritakan tentang majikan anda sekarang

Ceritakan tentang majikan anda sekarang

Nama syarikat

Ruang ini wajib diisi.

Nombor telefon syarikat

Nilai ruang ini tidak sah. Ruang ini wajib diisi.

Alamat syarikat

Ruang ini wajib diisi.

Poskod

{{formCustom.officePostcode.$error.required ? 'Ruang ini wajib diisi.' : 'Sila masukkan poskod yang sah'}}

Bandar

Ruang ini wajib diisi.

Bandar

Ruang ini wajib diisi.

Negeri

Ruang ini wajib diisi.

Negeri

Ruang ini wajib diisi.

Negara

Ruang ini wajib diisi.

Sudah berapa lama anda bekerja dengan syarikat ini?

Sudah berapa lama anda bekerja dengan syarikat ini?

Sudah berapa lama anda bekerja dengan syarikat ini?

-

1 Tahun

+

50 Tahun

Ke manakah anda mahu kad ini dihantar?

Ke manakah anda mahu kad ini dihantar?

Ke manakah anda mahu kad ini dihantar?

Ruang ini wajib diisi.

Muat naik dokumen anda sekarang

Muat naik dokumen berikut dalam format .pdf, .png, .jpeg atau .jpg sahaja. Maksimum 5 dokumen dengan jumlah saiz 3MB sahaja yang dibenarkan.
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Ruang ini wajib diisi.

FD Receipt No

This is required.

Cancel my FD Fledge

Muat naik dokumen berikut dalam format .pdf, .png, .jpeg atau .jpg sahaja. Maksimum 5 dokumen dengan jumlah saiz 3MB sahaja yang dibenarkan.
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Sila muat naik fail .pdf, .png, .jpg atau .jpeg sahaja. Saiz maksimum fail 3MB sahaja setiap satu
Ruang ini wajib diisi.

FD Receipt No

This is required.

Cancel my FD Fledge

Pengakuan FATCA

Di bawah Akta Pematuhan Cukai Akaun Asing (FATCA), kami perlu mengumpulkan dan melaporkan maklumat tertentu kepada pihak berkuasa percukaian tempatan tentang status pelanggan kami. Sila luangkan sedikit masa untuk mengesahkan maklumat berikut.

Saya merupakan rakyat Malaysia SAHAJA dan

a)   Saya juga penduduk A.S. atau pemegang kad hijau A.S.

Ruang ini wajib diisi.

b) Saya mengesahkan bahawa SALAH SATU yang berikut terpakai untuk saya.

  • Saya dilahirkan di A.S. 
  • Saya mempunyai tempat tinggal atau alamat pos A.S. pada masa ini termasuk alamat Peti Surat A.S.
  • Saya mempunyai nombor telefon A.S.
  • Saya hanya memiliki alamat "mel menunggu" atau "untuk jagaan"  yang menjadi alamat tunggal saya.
Ruang ini wajib diisi.

Sila pastikan butiran anda betul.

Butiran Kad Kredit

{{getReviewField('nameOnCard')}}

Wise Benefit Categories

{{getReviewField('creditCategory')}}

Adakah Anda Ahli Skywards?

{{getReviewField('skywardsMemberLabel')}}

Nombor Keahlian Skywards

{{getReviewField('skywardsNumber')}}

Kad anda akan dihantar ke:

{{getReviewField('addr_delivery')}}

Maklumat Peribadi

{{getReviewField('fullName')}}

{{getReviewField('newIC')}}

{{getReviewField('oldIC')}}

{{getReviewField('dateOfBirth')}}

{{getReviewField('age')}} tahun

{{getReviewField('genderLabel')}}

{{getReviewField('raceLabel')}}

{{getReviewField('maritalStatusLabel')}}

{{getReviewField('email')}}

{{getReviewField('mobileNumber')}}

{{getReviewField('addr_home')}}

Jumlah ansuran bulanan anda untuk obligasi kewangan dengan bukan bank adalah RM {{getReviewField('monthlyEstimateCommitment')}}

Maklumat Pekerjaan

{{getReviewField('occupationCodeLabel')}}

{{getReviewField('empTypeLabel')}}

{{getReviewField('natureOfBusinessLabel')}}

Pendapatan tahunan anda adalah RM {{getReviewField('annualGrossIncome')}}

Maklumat Majikan Terdahulu:

{{getReviewField('companyName')}}

{{getReviewField('officeGenerLine')}}

{{getReviewField('addr_office')}}

{{getReviewField('lengthOfService')}} tahun perkhidmatan

Dokumen Sokongan

{{getReviewField('file1')}}

{{getReviewField('file2')}}

{{getReviewField('file3')}}

{{getReviewField('file4')}}

{{getReviewField('file5')}}
Ruang ini wajib diisi.

Masukkan OTP 6-digit yang dihantar ke telefon mudah alih anda

{{ exceedLimit ? 'Borang permohonan anda telah dikunci kerana anda memasukkan Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang salah beberapa kali. Sila kembali selepas 1 jam daripada sekarang untuk meneruskan permohonan anda. Klik Sambung Permohonan pada Laman Utama kami (www.hlb.com.my). ' : (otpMandatory ? 'Ruang ini wajib diisi.' : (otpError ? 'Anda telah memasukkan OTP yang tidak sah. Sila pastikan anda memasukkan OTP yang betul.' : ''))}} Did not receive TAC? Resend Now

Terima kasih {{formCustom['fullName'].$viewValue}}!

E-mel telah dihantar kepada anda dengan butiran berkenaan permohonan ini. 

Nombor Rujukan : {{formCustom['applicationRefNumber'].$viewValue}}

Permohonan anda telah dikunci!

Borang permohonan anda telah dikunci kerana anda memasukkan Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang salah beberapa kali. Sila kembali selepas 1 jam daripada sekarang untuk meneruskan permohonan anda. Klik Sambung Permohonan pada Laman Utama kami (www.hlb.com.my). 

Permohonan anda telah dibatalkan!

Sebagai langkah keselamatan, permohonan anda telah dibatalkan kerana Kata Laluan Satu Kali (OTP) yang tidak sah dimasukkan berulang kali. Sila mulakan permohonan baharu menerusi www.hlb.com.my.

Permohonan anda sedang diproses!

Status yang dikemaskinikan dan butiran lanjut telah dihantar kepada anda melalui e-mel. 

Permohonan anda telah disimpan!

Kami tidak dapat melengkapkan permohonan anda buat masa ini. Langkah untuk menyambung semula muat naik dokumen yang diperlukan untuk permohonan ini telah dihantar melalui emel kepada anda.

Permohonan anda telah disimpan!

Langkah untuk menyambung semula permohanan telah dihantar melalui emel kepada anda.

Permohonan anda telah disimpan!

Maaf, kami mengalami sedikit masalah tetapi kami telahpun menyimpan permohonan anda! 

 

Sila sambung semula permohanan anda kemudian. Klik 'Sambung Permohonan' di laman utama kami atau rujuk kepada emel yang dihantar untuk maklumat lanjut.