Hong Leong Islamic Bank - Kadar Rujukan

Kadar Rujukan


Kadar Rujukan

Kadar Rujukan [Reference Rate]

Kadar

(setahun)

Tarikh Efektif

*Kadar Asas Standard (SBR)

[Standardised Base Rate]

3.00%
09/05/2023

Kadar Asas Islamik (IBR)

3.88% 09/05/2023

Islamic Financing Rate (IFR)

6.89% 09/05/2023

3-Bulan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur

(3M KLIBOR)

3.59%
01/04/2024


Sejarah Rekod Arah Aliran SBR, IBR & IFR

Kadar Keuntungan Efektif Standard Pembiayaan Hartanah

 

Apakah Kadar Asas Standard?

SBR ialah kadar rujukan yang akan digunakan oleh semua bank mulai 1 Ogos 2022 untuk menentukan kadar faedah untuk pembiayaan runcit baharu, pembiayaan semula pinjaman runcit sedia ada, dan pembaharuan pembiayaan runcit pusingan. Pembiayaan runcit merujuk pembiayaan kepada individu (bukan PKS atau perniagaan), manakala ‘pembiayaan berkadar terapung’ merujuk pembiayaan yang kadar keuntungannya boleh berubah sepanjang tempoh pembiayaan tersebut. SBR dihubungkan hanya kepada Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) yang ditentukan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari (Monetary Policy Commitee, MPC) Bank Negara Malaysia.

Harga kemudahan pembiayaan runcit berbanding IBR atau IFR yang diambil sebelum 1 Ogos 2022 akan terus ditetapkan harganya berbanding IBR atau IFR sehingga tempoh matang kemudahan pembiayaan runcitnya atau dibayar sepenuhnya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Kadar Asas Standard, sila klik disini.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.