te

Soalan Lazim - Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Pusat Info Pembiayaan Hartanah

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas Islamik (Islamic Base Rate, IBR) akan digunakan untuk kemudahan pembiayaan kadar terapung yang baharu, seperti pembiayaan perumahan.

Objektifnya:

  • Supaya boleh membuat keputusan bermaklumat
  • Menggalakkan amalan yang lebih berdisiplin dan efisien dalam penentuan harga kemudahan pembiayaan runcit
  • Menunjukkan perubahan dalam kos dana (Cost of Fund, COF) yang lebih baik disebabkan oleh polisi kewangan atau keadaan pembiayaan pasaran

Kadar Asas Islamik terdiri daripada dua bahagian, penanda aras kos dana (Cost of Fund, COF) kami dan kos keperluan rizab berkanun (Statutory Reserve Requirement, SRR) yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia. Penanda aras COF kami mencerminkan kos penjanaan dana baru dalam situasi lazim pasaran pembiayaan adalah berdasarkan kadar KLIBOR 3 bulan dan kadar deposit pelanggan.

Sebelum 2 Jan 2015

Dari 2 Jan 2015

Kadar Pembiayaan Islamik

Pembiayaan yang diberikan sebelum 2 Januari 2015 akan terus dirujuk kepada Kadar Pembiayaan Asas Islamik (Islamic Base Rate, IBR) atau Kadar Pembiayaan Islam (Islamic Financing Rate, IFR) sehingga pembiayaan tersebut matang.

Kadar Asas Islamik

Berkuat kuasa 2 Januari 2015, kadar rujukan baharu yang dikenali sebagai Kadar Asas Islamik (Islamik Base Rate, IBR) akan digunakan untuk kemudahan  pembiayaan kadar terapung yang baharu untuk pemohon individu.

Berkuatkuasa 2 Januari 2015

 

Peralihan kepada BR tidak memberi kesan

ke atas Kadar Pinjaman Efektif

Terma

Islamik

Jumlah Pembiayaan

Tempoh Pembiayaan

Tempoh Pegangan

Kadar Keuntungan Efektif

RM350,000.00

30 Years

Nil

4.75%

  1. Bandingkan kadar pinjaman efektif yang dinyatakan oleh institusi-institusi kewangan yang berlainan sebelum membuat pinjaman baharu.
  2. Dapatkan Lembaran Penzahiran Produk (Product Disclosure Sheet, PDS) yang mempunyai maklumat kadar pinjaman  efektif dan jumlah pembayaran balik bagi kemudahan pinjaman/pembiayaan yang anda ingin ambil.
  3. Memohon institusi kewangan anda menerangkan faktor-faktor yang akan menyebabkan Kadar Asas berubah.
  4. Jumlah pembayaran balik ansuran bulanan anda akan meningkat atau berkurangan sekiranya Kadar Asas berubah.
  5. Anda juga perlu membuat pengiraan sama ada anda mampu meneruskan membuat pembayaran balik pinjaman sekiranya kadar pinjaman efektif meningkat pada masa hadapan.

For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.