Fi & Caj - Deposit

Deposit-i

Keterangan Fi & Caj Fi / Caj
(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)
Berkenaan Cek
Permohonan Buku Cek Duti setem RM0.15 sen bagi setiap keping cek 
Fi Pemprosesan Cek RM0.50 sen setiap cek

Cek Tak Laku Pulangan Outward disebabkan:

 • Dana tidak mencukupi (sebagai contoh rujuk kepada pengeluar, efek belum jelas, tidak diatur, &  susunan melebihi
 • Sebab Teknikal (pindaan)

 

RM150.00 setiap cek

 

RM10.00 setiap cek

Cek Tak Laku Pulangan Inward

 • (untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

 

RM10.00 setiap cek dikembalikan

Bayaran pos untuk Cek Dikembalikan Caj pos sebenar atau maksimum RM5.00

Henti Pembayaran apabila diminta:

 • Semasa cek dikeluarkan
 • Disebabkan kehilangan / kecurian cek / buku cek

 

RM10.00 bagi setiap cek

RM10.00 setiap arahan 

Henti Pembayaran apabila cek dihentikan pembayaran ditunjukkan:

 • Jika dana mencukupi
 • Jika dana tidak mencukupi

 

RM10.00 bagi setiap cek

RM150.00 bagi setiap cek

Cek Tukaran Tunai di cawangan domisil:

 • Tukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)
 • Tukaran tunai pihak ke-3

 

 

 

Tiada caj

RM2.00 bagi setiap tukaran tunai
(Caj tidak dikenakan kepada wakil syarikat yang menukar tunai cek bagi pihak syarikat

Cek Tukaran Tunai di cawangan bukan domisil:

 • Tukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)
 
 • Tukaran tunai pihak ke-3
  o    Cek jumlah RM5,000.00 ke bawa
  o    Cek jumlah melebihi RM5,000.00

 

Tiada caj

 

 

RM2.00 kepada pengeluar
RM2.00 kepada pengeluar
 

Penghapusan Buku Cek yang tidak diambil (selepas 30 hari dikeluarkan):

 • Akaun Individu
 • Akaun Perniagaan

 

RM20.00 setiap buku cek

RM20.00 setiap buku cek

Lain-lain:

 • Mencetak cek khas
 • Caj Pengendalian bagi Mewakili Cek
 • Penyusunan semula Akaun Khas untuk pesalah cek

 

Tiada caj

RM50.00 bagi setiap cek

RM30

Berkenaan Penyata

Permohonan Penyata:

 • Mingguan
 
 • Ad Hoc
  o    untuk penyata sehingga setahun dahulu
  o    untuk penyata lebih daripada setahun yang dahulu

 

RM20.00 setiap bulan

 

 

RM10.00 setiap permintaan dan RM2.00 setiap halaman
RM10.00 setiap permintaan dan RM5.00 setiap halaman

Tahan Permintaan Mel Tiada caj
Berkenaan Akaun Dorman

Akaun Semasa Asas-i (Tiada aktiviti selama 12 bulan dan ke atas):

 • Baki RM10.00 dan ke bawah
 • Baki melebihi RM10.00 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

Akaun Semasa-i Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan dan ke atas):

 • Baki RM10.00 dan ke bawah
 • Baki melebihi RM10.00 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

Berkenaan Penutupan Akaun
Akaun Semasa Asas-i
Akaun Semasa-i Lain
RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)
RM20.00 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)
Berkenaan Akaun
 • Perubahan mandat operasi
 • Mandat untuk mengendali akaun
 • Penambahan pemegang akaun bersama

RM10.00 setiap akaun (hanya untuk pencalonan yang melebihi bilangan mandat yang dibenarkan

Tiada caj

RM10.00 untuk duti setem setiap mandat

Berkenaan Notifikasi SMS
 • Terpakai untuk semua akaun
Tiada caj
Berkenaan ATM https://www.hlisb.com.my/ms/personal-i/help-support/fees-and-charges/atm-services.html
Berkenaan Kad Debit-i

https://www.hlisb.com.my/ms/personal-i/help-support/fees-and-charges/debit-card-i.html

Berkenaan Caj Perkhidmatan
 • Apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM1,000

 

 

 

 • Apabila Baki purata semua Akaun Deposit Pelanggan Perbankan Prioriti berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:
  • Akaun Deposit (Deposit Tetap-i Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa-i Peribadi): Bawah RM100,000
  • Gabungan Akaun Deposit & Unit Amanah (berdasarkan baki tertunggak): Bawah RM200,000

 


RM10.00 setiap separuh tahun (Jun & Disember)
 

 

 

 

 

RM50.00
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman/Pembiayaan Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan / Pembiayaan Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman / Pembiayaan Kedai sahaja

 

 

Berkenaan Akaun Semasa Asas-i

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan):

 • 6 kunjungan OTC pertama
 • Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

 

Tiada caj

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Keterangan Fi & Caj Fi / Caj
(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)
Berkenaan Cek

Cek Tak Laku Pulangan Inward disebabkan:

 • untuk sebab tarikh hadapan sahaja

 

 

RM10.00
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dan Private)

Berkenaan Buku Simpanan

Buku Simpanan Hilang:

 • Terpakai untuk Akaun Simpanan Multi Tier-i (Senior)

 

RM10.00 setiap buku simpanan dan RM10.00 untuk duti setem Surat Tanggung Rugi 

Berkenaan Penutupan Akaun
Akaun Simpanan Asas-i
Akaun Simpanan-i lain
RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)
RM20.00 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)
Berkenaan Akaun Dorman

Akaun Simpanan Asas-i (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih):

 • Baki RM10.00 dan ke bawah
 • Baki melebihi RM10.00 

 

Akaun Simpanan-i Lain (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)

 • Baki RM10.00 dan ke bawah
 • Baki melebihi RM10.00 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj
RM10.00 setahun

 

 

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj
RM10.00 setahun

Berkenaan Perubahan Akaun
 • Perubahan mandat operasi

 

 • Penambahan pemegang akaun bersama

RM10.00 setiap akaun

 

Tiada caj
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dan Private)

Berkenaan Notifikasi SMS 
 • Akaun Individu
 • Akaun Bukan Individu
Tiada caj
Berkenaan Caj Perkhidmatan

Terpakai untuk Akaun Hong Leong Pay&Save-i sahaja

 • Akaun Hong Leong Pay&Save-i apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM200;

 

Terpakai untuk pelanggan Priority sahaja

Baki purata semua Akaun Deposit berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:

 • Akaun Deposit (Deposit Tetap-i Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa-i Peribadi) : Bawah RM100,000
 • Gabungan Akaun Deposit & Amanah Saham (berdasarkan baki tertunggak) : Bawah RM200,000

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

 

 

 

 

RM50.00
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman/Pembiayaan Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan / Pembiayaan Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman / Pembiayaan Kedai sahaja

Berkenaan ATM https://www.hlisb.com.my/ms/personal-i/help-support/fees-and-charges/atm-services.html 
Berkenaan Kad Debit-i https://www.hlisb.com.my/ms/personal-i/help-support/fees-and-charges/debit-card-i.html 
Berkenaan Akaun Simpanan Junior-i

Pengeluaran Melalui Kaunter (OTC):

 • Pengeluaran pertama melalui kaunter dalam sebulan
 • Pengeluaran kedua atau seterusnya melalui kaunter dalam sebulan

 

Tiada caj

Tiada caj

Berkenaan Akaun Simpanan Asas-i

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan):

 • 6 kunjungan OTC pertama
 • Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

 

Tiada caj

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Lain-lain

 • Pembukaan akaun CDS (hanya terpakai untuk Akaun Pay&Save-i)

RM10.00
Keterangan Fi & Caj Fi / Caj
(Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan)
Berkenaan Cek

Cek Tak Laku Pulangan Inward disebabkan:

 • Untuk sebab tarikh hadapan sahaja

 

RM10.00 bagi setiap cek

Berkenaan Perubahan Akaun
 • Perubahan mandat operasi
 • Penambahan pemegang akaun bersama

 

RM10.00 bagi setiap akaun

RM10.00 bagi setiap akaun
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority)

Berkenaan Caj Perkhidmatan

Terpakai untuk pelanggan Priority sahaja

 

Baki purata semua Akaun Deposit berada di bawah amaun minimum untuk 3 bulan berturut-turut:

 • Akaun Deposit (Deposit Tetap-i Peribadi, Simpanan Peribadi dan Akaun Semasa-i Peribadi) : Bawah RM100,000
 • Gabungan Akaun Deposit & Amanah Saham (berdasarkan baki tertunggak) : Bawah RM200,000

 

 

 

 

RM50.00
(Tiada caj untuk pelanggan Perbankan Priority dengan Pinjaman/Pembiayaan Hartanah yang merupakan Pinjaman Perumahan / Pembiayaan Perumahan Hong Leong Peribadi atau Pinjaman / Pembiayaan Kedai sahaja

Lain-lain

Penggantian Resit Akaun-i Pelaburan Am yang hilang

Pengeluaran melalui Cek Bank


RM5.00 bagi setiap resit dan RM10.00 untuk duti setem Surat Tanggung Rugi

RM5.00 bagi setiap cek. RM0.15 setem duti bagi setiap cek. Fi pemprosesan cek sebanyak RM0.50

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.