te

HLISB Fi & Caj - Kad Debit-i

HLISB Fi & Caj - Kad Debit-i

Kad Debit-i

Penerangan

Fi / Yuran**

Fi Pengeluaran*

Biasa / Junior

RM8.00 setiap kad

Fi Tahunan*

RM8.00 setiap kad

*Tiada fi adalah terpakai jika Pemegang Kad hanya mempunyai Akaun Simpanan Asas-i / Akaun Semasa Asas-i dengan Bank.

*Tiada fi adalah terpakai untuk Kad Perbankan Prioriti.

* Tiada fi pengeluaran yang dikenakan bagi akaun Pay & Save-i

Fi Penggantian Kad
Bagi kerosakan Kad Debit-i disebabkan kesalahan Pemegang Kad dan kehilangan/kecurian.

i. Akaun Simpanan Asas-i / Akaun Semasa Asas-i

RM12.00 setiap kad

ii. Akaun Simpanan-i / Akaun Semasa-i

RM18.00 setiap kad

iii. Perbankan Prioriti

RM9.00 setiap kad

Pengeluaran Wang Tunai di ATM

Dalam Negara

i) ATM Bank

ii) ATM Bank Lain

 

Tiada yuran

RM1.00 setiap transaksi

 

Luar Negara (dari baki Ringgit Malaysia)

i) Pengeluaran Wang Tunai Rentas Sempadan melalui Rangkaian MEPS PayNet

ii) Melalui Mastercard Cirrus

 

RM8.00 setiap transaksi

RM12.00 setiap transaksi

Luar Negara (dari Akaun Yang Diupayakan Dengan Ciri Pelbagai Mata Wang)

i) Melalui Mastercard Cirrus (dengan baki pelbagai mata wang yang mencukupi)

RM12.00 (dalam Padanan Tetap Mata Wang Asing**) atau 2% daripada amaun pengeluaran setiap transaksi, yang mana lebih tinggi.

 

**Padanan Tetap Mata Wang Asing:

i.        AUD4.50;

ii.       CAD4.00;

iii.      EUR3.00;

iv.      GBP2.50;

v.       HKD25.00;

vi.      JPY350;

vii.      NZD5.00;

viii.     SAR12.00;

ix.      SGD4.00;

x.       THB100;

xi.      USD3.00

Transaksi Luar Negara
Transaksi dalam mata wang selain daripada Ringgit Malaysia

Transaksi akan ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh Mastercard pada kadar tukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh Mastercard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas tukaran tersebut:

i. 1% fi transaksi yang dikenakan oleh Mastercard; dan

ii. 1% tokokan tukaran asing yang dikenakan oleh Bank.

Transaksi dalam Ringgit Malaysia melalui Tukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”)

Untuk sesetengah Transaksi Luar Negara, Pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan DCC untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar tukaran asing yang digunakan oleh saudagar luar negara bagi urus niaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar tukaran yang ditentukan oleh Mastercard; dan

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, yang merupakan fi yang dikenakan oleh Mastercard.

Permintaan Penyata Bulanan 

RM20.00 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan

 

i. Kurang dari setahun

ii. Lebih dari setahun

RM 10.00 setiap permintaan

 

RM2.00 setiap halaman

RM5.00 setiap halaman

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00 setiap salinan

Fi Tambah Nilai
(untuk Kad Debit-i Junior Hong Leong) 

i. Tambah Nilai Automatik (dari JSA-i ke JDC-i)

Tanpa yuran

ii. Melalui HL Connect, CDM atau ATM

Tanpa yuran

iii. OTC

RM2.00

iv. Reload over-the-counter

RM2.00

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.