te

Fi & Caj - Kad Debit-i

Kad Debit-i

Penerangan

Fi / Yuran**

Fi Pengeluaran*

Generic / Junior

RM8.00 setiap kad

Fi Tahunan*

RM8.00 setiap kad

*Tiada Yuran adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan Basic Savings Account-I atau Basic Current Account-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

*Tiada Yuran adalah terpakai untuk Priority Banking Cards

Fi Penggantian Kad
Bagi kerosakan Kad Debit-i disebabkan kesalahan Pemegang Kad dan kehilangan/kecurian.

i. Akaun Simpanan Asas-i / Akaun Semasa Asas-i

RM12.00 setiap kad

ii. Akaun Simpanan-i / Akaun Semasa-i

RM18.00 setiap kad

iii. Perbankan Prioriti

RM9.00 setiap kad

Penyata Bulanan Kad Debit-i

RM2.00 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan

 

i. Kurang dari setahun

ii. Lebih dari setahun

RM 10.00 setiap permintaan

 

RM2.00 setiap halaman

RM5.00 setiap halaman

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00 setiap salinan

Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang asing akan ditukarkan pada kadar pertukaran asing dan penyebaran, jika ada, sebagaimana yang telah ditentukan oleh MasterCard International, ditambah 1% kadar tambahan yang dikenakan oleh Bank

Fi Tambah Nilai
(untuk Kad Debit-i Junior Hong Leong) 

i. Tambah Nilai Automatik (dari JSA-i ke JDC-i)

Tanpa yuran

ii. Melalui HL Connect, CDM atau ATM

Tanpa yuran

iii. OTC

RM2.00

iii. Reload over-the-counter RM2.00

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.