te

Fi & Caj - Kad Debit-i

Kad Debit-i

Penerangan

Fi / Yuran**

Fi Pengeluaran*

Generic / Junior

RM8.00 setiap kad

Fi Tahunan*

RM8.00 setiap kad

*Tiada Yuran adalah terpakai jika Kad Debit hanya dipautkan dengan Basic Savings Account-I atau Basic Current Account-i.

Jika sebaliknya, Fi Pengeluaran dan Fi Tahunan akan dicaj.

*Tiada Yuran adalah terpakai untuk Priority Banking Cards

Fi Penggantian Kad
Bagi kerosakan Kad Debit-i disebabkan kesalahan Pemegang Kad dan kehilangan/kecurian.

i. Akaun Simpanan Asas-i / Akaun Semasa Asas-i

RM12.00 setiap kad

ii. Akaun Simpanan-i / Akaun Semasa-i

RM18.00 setiap kad

iii. Perbankan Prioriti

RM9.00 setiap kad

Pengeluaran Wang Tunai di ATM

Dalam Negara

i) ATM Bank

Tiada yuran

ii) ATM Bank Lain

RM1.00 setiap transaksi

Luar Negara

i) Melalui Rangkaian ATM MEPS (Indonesia, Singapura,Thailand, Vietnam dan Korea)

RM8.00 setiap transaksi

ii) Melalui MasterCard Cirrus

RM12.00 setiap transaksi

Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam mata wang selain dari Ringgit Malaysia (RM)

Transaksi ditukarkan kepada Ringgit Malaysia pada tarikh ia diproses oleh MasterCard pada kadar pertukaran asing sebagaimana yang ditentukan oleh MasterCard. Fi tambahan berikut akan dikenakan ke atas penukaran:

i. 1% fi transaksi dikenakan oleh MasterCard ; dan

ii. Maksimum 1% penambahan kepada penukaran tukaran asing dikenakan oleh Bank.

Transaksi Luar Negara

Transaksi dalam Ringgit Malaysia (RM) melalui DCC

Untuk sesetengah ATM di luar negara, laman sesawang atau peniaga tertentu, pemegang Kad boleh memilih untuk menggunakan perkhidmatan Penukaran Mata Wang Dinamik (“DCC”) untuk menukarkan transaksi mata wang asing kepada Ringgit Malaysia. Jika DCC dipilih:

i. Kadar pertukaran asing yang digunakan oleh peniaga bagi urusniaga DCC mungkin lebih tinggi daripada kadar pertukaran yang ditentukan oleh MasterCard.

ii. Pemegang Kad akan dikenakan fi transaksi sebanyak 1% oleh MasterCard ke atas amaun Ringgit Malaysia yang ditukarkan, mewakili fi yang dikenakan oleh MasterCard.

Penyata Bulanan Kad Debit-i

RM2.00 sebulan

Penyata Bercetak berdasarkan Permintaan

 

i. Kurang dari setahun

ii. Lebih dari setahun

RM 10.00 setiap permintaan

 

RM2.00 setiap halaman

RM5.00 setiap halaman

Fi Dapatan Semula Draf Jualan

RM20.00 setiap salinan

Fi Tambah Nilai
(untuk Kad Debit-i Junior Hong Leong) 

i. Tambah Nilai Automatik (dari JSA-i ke JDC-i)

Tanpa yuran

ii. Melalui HL Connect, CDM atau ATM

Tanpa yuran

iii. OTC

RM2.00

iv. Reload over-the-counter

RM2.00

**Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.