Deposit Tetap-i

Deposit Tetap-i

Capai matlamat simpanan anda dengan kadar keuntungan yang dijamin dengan melabur wang anda untuk jangka masa tertentu.

e–Deposit Tetap-i
Letakkan dan mengeluarkan Deposit Tetap-i anda melalui HLB Connect
Deposit Tetap-i
Dapatkan keuntungan yang menarik dengan tempoh tetap sehingga 60 bulan
Deposit Tetap Junior-i
Keuntungan akaun FD-i yang menarik untuk kanak-kanak di bawah umur 18 tahun