Hong Leong Islamic Bank – Deposit-i

Semua Produk
Akaun Simpanan-i
Akaun Semasa-i
Akaun Deposit Tetap-i
Kad Debit-i
Akaun Simpanan-i
Akaun simpanan patuh Shariah.
Akaun Simpanan Asas-i
Akaun simpanan asas patuh Shariah.
Akaun Simpanan Junior-i
Disertakan dengan kad debit untuk membantu anda mengawasi perbelanjaan anak.
Akaun Simpanan Berbilang Tingkat-i
Akaun simpanan dengan pulangan yang lebih tinggi.
Akaun Pay&Save-i
Nikmati ganjaran apabila anda mendeposit, membayar dan berbelanja.
Akaun Semasa-i
Akaun semasa patuh Shariah.
Akaun Semasa Asas-i
Akaun semasa patuh Shariah yang mudah.
Akaun Semasa One-i
Akaun semasa patuh Shariah.
Akaun Semasa Perniagaan Kecil-i
Akaun cek patuh Shariah untuk perniagaan kecil.
Deposit Tetap-i
Kadar keuntungan tetap yang menarik, tempoh yang fleksibel.
Deposit Tetap Junior-i
Akaun deposit patuh Shariah untuk anak-anak.
Deposit Tetap Islam Dalam Talian-i
Akaun Deposit Tetap yang boleh anda uruskan secara dalam talian.
Kad Debit Junior-i
Kad debit sempurna yang direka khusus untuk anak anda.
Hong Leong Kad Debit-i
Kad ATM dan pembayaran, tanpa GST RM50.