HLB Holiyay
Tawaran Menarik Untuk Percutian Anda
Rakan Kongsi dan Tawaran Eksklusif
Diskaun sehingga 70%
untuk destinasi terpilih
Diskaun sehingga 5%
untuk tempahan hotel serata dunia
Diskaun sehingga 10%
Diskaun 10%
untuk pembelian percutian di halaltrip
untuk destinasi terpilih dengan

Tawaran HoliYay Eksklusif untuk semua Kad Debit-i HLB

Tempoh Tempahan:
13-15 Dis 2019  
Tempah pada 13-15 Dis 2019 
Kod Promo: AAHLB70
1) Masukkan kod promo apabila membuat pembelian
  
2) Masukkan nombor Kad Debit-i HLB yang sah
3) Semak keluar dan selesai!
Nikmati HoliYay anda!


Diskaun sehingga 5%
untuk tempahan hotel di serata dunia dengan
Agoda

Diskaun sehingga 10%
untuk penerbangan kelas ekonomi
dan perniagaan dengan
emirates

Tawaran HoliYay eksklusif untuk
semua Kad Debit-i HLB
Tempoh Promosi:
8 Nov - 31 Dis 2019

Pulangan Tunai RM30
dengan setiap resit RM350
Pulangan Tunai untuk makan di luar negara
Tiada pendaftaran diperlukan. Tiada had pulangan tunai maksimum untuk setiap pemegang kad. Sejumlah RM1,000,000 Pulangan Tunai menjadi rebutan

Sah untuk semua pemegang Kad Debit-i HLB

Tempoh Promo:
15 Okt 2019 - 31 Dis 2019

Diskaun 10%
untuk pembelian percutian di
Untuk semua Kad Debit-i Mastercard HLB

Connect semasa Anda Melancong