Dengan sukacitanya, kami ingin berkongsi dengan anda Piagam Perkhidmatan Pelanggan yang telah disemak semula, di mana kami telah menggariskan komitmen ke arah menyampaikan perkhidmatan pelanggan yang lebih tinggi. Piagam ini telah diubahsuai menjadi lebih mesra pelanggan, di mana ia memberi penekanan kepada nilai-nilai teras berikut:

 

1. Kenali pelanggan anda

2. Perkhidmatan yang cekap dan menepati masa                           

3. Perkhidmatan yang telus dan berbudi pekerti

4. Perbankan yang mudah diakses

 

Dengan semakan ini, kami berharap anda akan mempunyai pengalaman perbankan yang lebih baik dengan kami.

Sila klik di sini untuk melihat Piagam Perkhidmatan Pelanggan kami yang baru.

For enquiries connect with us online or drop by your nearest Hong Leong Bank Branch.