KALKULATOR ZAKAT

Masukkan semua asset yang anda miliki, dan kalkulator kami akan mengira jumlah Zakat yang perlu dibayar secara automatik berdasarkan amaun yang anda berikan

iconImage-/content/dam/hlisb-new/commonimages/padlock.png Data anda selamat dan terjamin dengan kami. Ia tidak akan dikongsi dengan orang lain.

Jumlah Zakat yang perlu dibayar

RM

0

Pendapatan Kasar Bulanan

RM

Pendapatan Kasar Tahunan

RM

0.00
Jumlah Pengurangan

Perbelanjaan Peribadi

RM

Bilangan Isteri (RM5,000 seorang)

=

RM

0.00

Bilangan Anak (RM1,000 seorang)

=

RM

0.00

Sumbangan Tahunan kepada Ibu Bapa

RM

KWSP: 11% Pendapatan Kasar Tahunan

RM

0.00

Sumbangan kepada Organisasi yang Membayar Zakat Setahun, contohnya Tabung Haji, MOCCIS, Takaful

RM

Jumlah yang Dikeluarkan dari KWSP

RM

Bank

1

Amaun Terendah Tahun Ini

RM

Tambah

Berat

1

g

Harga Emas/Perak

RM

Nilai

RM

0.00

Tambah

Nama Stok

1

Jumlah Unit

Harga Terendah Tahun Ini

RM

Tambah

Jumlah Pengurangan?

Jumlah pengurangan adalah jumlah perbelanjaan tahunan termasuk perbelanjaan peribadi, perbelanjaan berdasarkan bilangan isteri dan anak-anak, sumbangan kepada ibu bapa, KWSP dan sumbangan kepada organisasi yang membayar zakat

RM

0

Pendapatan yang Layak untuk Zakat ?

Pendapatan yang layak untuk zakat = Pendapatan kasar bulanan – Jumlah pengurangan

RM

0

Zakat yang Perlu Dibayar?

Zakat yang perlu dibayar = Pendapatan yang layak untuk zakat x 2.5%

RM

0

Pengeluaran KWSP yang Layak untuk Zakat ?

KWSP withdrawn entitled for zakat is the amount withdrawn from KWSP

RM

0

Zakat yang Perlu Dibayar?

Zakat yang perlu dibayar = Pengeluaran KWSP yang layak untuk zakat x 2.5%

RM

0

Simpanan Tunai yang Layak untuk Zakat ?

Simpanan tunai yang layak untuk Zakat adalah jumlah amaun terendah bagi tahun tersebut

RM

0

Zakat yang Perlu Dibayar?

Zakat yang perlu dibayar = Simpanan tunai yang layak untuk Zakat x 2.5%

RM

0

Emas & Perak yang Layak untuk Zakat ?

Emas & Perak yang layak untuk Zakat adalah jumlah amaun terendah bagi tahun tersebut

RM

0

Zakat yang Perlu Dibayar?

Zakat yang perlu dibayar = Emas & Perak yang layak untuk Zakat x 2.5%

RM

0

Stok & Saham yang Layak untuk Zakat ?

Stok & saham yang layak untuk Zakat adalah jumlah amaun terendah bagi tahun tersebut

RM

0

Zakat yang Perlu Dibayar?

Zakat yang perlu dibayar = Stok & saham yang layak untuk Zakat x 2.5%

RM

0

Jumlah Zakat yang perlu dibayar

RM

0

Semula
Semula

Cara pengiraan Kalkulator Zakat ini adalah berpandukan cara pengiraan zakat yang disediakan oleh Pusat Pungutan Zakat (PPZ) Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang disediakan di laman sesawangnya www.zakat.com.my. Bagi pengiraan dan pembayaran zakat di negeri selain Wilayah Persekutuan, sila rujuk kepada pusat pungutan zakat negeri-negeri yang berkenaan. Zakat yang dikenakan pada deposit adalah 2.5% daripada jumlah baki simpanan terendah dalam tempoh setahun yang bersamaan atau melebihi nisab.