te

Kadar Faedah - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

(Berkuatkuasa 23/04/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM50,000

0.00% setahun

Sehingga RM100,000

0.35% setahun

Sehingga  RM200,000

0.65% setahun

Sehingga RM500,000

0.85% setahun

Sehingga RM1,000,000

1.10% setahun

RM1,000,000 ke atas

1.30% setahun

(Berkuatkuasa 10/05/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM50,000

0.25% setahun

Sehingga RM100,000

0.40% setahun

RM100,000 ke atas

0.50% setahun

(Berkuatkuasa 23/04/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM5,000

0.00% setahun

Sehingga RM50,000

0.20% setahun

Sehingga RM100,000

0.30% setahun

RM100,000 ke atas

1.00% setahun

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Akaun Simpanan Junior-i
(Berkuatkuasa 23/04/2018)

RM50,000 pertama

 

3.00% setahun

RM50,000 ke atas

0.60% setahun

Akaun Simpanan Junior-i (3-Dalam-1)
(Berkuatkuasa 23/04/2018)

RM50,000 pertama

2.60% setahun

RM50,000 ke atas

0.90% setahun

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.