Kadar Faedah - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

(Berkuatkuasa 30/01/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM50,000

0.00%

Sehingga RM100,000

0.50%

Sehingga  RM200,000

0.80%

Sehingga RM500,000

1.00%

Sehingga RM1,000,000

1.25%

RM1,000,000 ke atas

1.45%

(Berkuatkuasa 30/01/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM50,000

0.25%

Sehingga RM100,000

0.55%

RM100,000 ke atas

0.65%

(Berkuatkuasa 30/01/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM5,000

0.00%

Sehingga RM50,000

0.35%

Sehingga RM100,000

0.45%

RM100,000 ke atas

1.15%

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Akaun Simpanan Junior-i
(Berkuatkuasa 30/01/2018)

RM50,000 pertama

 

3.05%

RM50,000 ke atas

0.75%

Akaun Simpanan Junior-i (3-Dalam-1)
(Berkuatkuasa 30/01/2018)

RM50,000 pertama

2.75%

RM50,000 ke atas

1.05%

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.