te

Kadar Faedah - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Sehingga RM50,000

0.00% setahun

Sehingga RM100,000

0.10% setahun

Sehingga RM200,000

0.40% setahun

Sehingga RM500,000

0.60% setahun

Sehingga RM1,000,000

0.85% setahun

Melebihi RM1,000,000

1.05% setahun

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.25% setahun

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Sehingga RM50,000

0.00% setahun

Sehingga RM100,000

0.10% setahun

Melebihi RM100,000

0.75% setahun

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

RM50,000 pertama

2.75% setahun

Melebihi RM50,000

0.35% setahun

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance.

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

RM50,000 pertama

2.35% setahun

Melebihi RM50,000

0.65% setahun

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.