te

Kadar Keuntungan - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.00% setahun

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.25% setahun

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.00% setahun

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

RM50,000 pertama

1.25% setahun

Melebihi RM50,000

0.00% setahun

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance.

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

RM50,000 pertama

1.50% setahun

Melebihi RM50,000

0.00% setahun

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.