Kadar Keuntungan - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

(Berkuatkuasa 9/12/2022)

Julat Baki

Kadar Keuntungan (p.a.)

Up to RM100,000

0.00%

Above RM100,000

0.20%

(Berkuatkuasa 15/05/2019)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.25% setahun

(Berkuatkuasa 9/12/2022)

Julat Baki

Kadar Keuntungan (p.a.)

Up to RM100,000

0.00%

Above RM100,000

0.20%

(Berkuatkuasa 9/12/2022)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

RM50,000 pertama

1.15% setahun

Melebihi RM50,000

0.00% setahun

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance.

(Berkuatkuasa 21/07/2023)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan
(setahun)

RM50,000 pertama

2.15%

Melebihi RM50,000

0.00%

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.