Kadar Keuntungan - Akaun Pay&Save-i

Akaun Pay&Save-i

Keuntungan Simpanan

Untuk Pelanggan Individu (Berkuatkuasa 11/05/2023)

Mekanisma Deposit Tunggal Minimum

Kadar Keuntungan (setahun)

Deposit tunggal minimum sebanyak RM2,000 selama tiga (3) bulan berturut-turut, tertakluk kepada baki akaun penghujung hari dari RM1,000 sehingga RM100,000.

2.25%

Untuk Pemilik Tunggal (Berkuatkuasa 11/05/2023)

Mekanisma Deposit Tunggal Minimum

Kadar Keuntungan (setahun)

Deposit tunggal minimum sebanyak RM2,000 selama tiga (3) bulan berturut-turut, tertakluk kepada baki akaun penghujung hari dari RM10,000 sehingga RM100,000.

1.25%

Keuntungan Simpanan dikira setiap hari dan dikreditkan setiap suku tahun pada satu hari bulan bulan pertama Suku Tahun berikutnya.


Keuntungan e-Xtra

Terpakai untuk Pelanggan Individu dan Pemilik Tunggal.

Mekanisme Bayaran Bil Layak Minimum

Kadar Keuntungan (setahun)

Pembayaran kumulatif Bayaran Bil Layak minimum sebanyak RM500 sebulan, tertakluk kepada Keuntungan e-Xtra maksimum sebanyak RM30.

0.50%

Keuntungan e-Xtra dikira pada akhir bulan dan dikreditkan pada setiap satu hari bulan bulan berikutnya.


Keuntungan Bonus Kad Debit-i

Terpakai untuk Pelanggan Individu dan Pemilik Tunggal

Mekanisme Transaksi Layak Minimum

Kadar Keuntungan (setahun)

Perbelanjaan kumulatif Transaksi Layak minimum sebanyak RM500 sebulan, tertakluk kepada Keuntungan Bonus Kad Debit-i maksimum sebanyak RM30.

0.50%

Keuntungan Bonus Kad Debit-i dikira pada akhir bulan dan dikreditkan pada setiap satu hari bulan bulan berikutnya.


Keuntungan Bonus Dagangan Saham

Tidak terpakai untuk Pemilik Tunggal.

Jumlah Amaun Dagangan Bulanan (“MTA”)

Kadar Keuntungan (setahun)

Sehingga RM20,000

0.30%

Sehingga RM30,000

0.50%

Sehingga RM100,000

0.70%

Melebihi RM100,000

0.90%

Untuk transaksi belian: MTA = (Bilangan unit x Harga belian) + Kos Transaksi

Untuk transaksi jualan: MTA = (Bilangan unit x Harga jualan) - Kos Transaksi

Keuntungan Bonus Dagangan Saham dikira pada akhir bulan dan dikreditkan pada setiap satu hari bulan bulan berikutnya.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.