Kadar Keuntungan - Akaun Semasa-i

Akaun Semasa-i

(Berkuatkuasa 9/12/2022)

Julat Baki

Kadar Keuntungan

(setahun)

Sehingga RM500,000

0.00% setahun

Melebihi RM500,000

0.00% setahun

(Berkuatkuasa 15/12/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.35%
Up to RM100,000 0.40%
Up to RM500,000 0.45%
Up to RM1,000,000 0.50%
Above RM1,000,000 0.65%

(Berkuatkuasa 15/12/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM100,000 0.45%
Up to RM500,000 0.50%
Up to RM1,000,000 0.55%
Above RM1,000,000 0.65%

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Julat Baki

Kadar Keuntungan

(setahun)

Semua baki

0.00% setahun

(Berkuatkuasa 15/12/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.35%
Up to RM100,000 0.40%
Up to RM500,000 0.45%
Up to RM1,000,000 0.50%
Above RM1,000,000 0.65%

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Julat Baki

Kadar Keuntungan

(setahun)

Semua baki

0.00% setahun

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.