te

Kadar Faedah - Akaun Semasa-i

Akaun Semasa-i

(Berkuatkuasa 23/04/2018)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan setahun

Sehingga RM5,000

0.00% setahun

Sehingga RM25,000

0.35% setahun

Sehingga RM50,000

0.55% setahun

Sehingga RM100,000

0.90% setahun

Sehingga RM500,000

1.30% setahun

 RM500,000 ke atas

1.55% setahun

(wef 29/07/2016)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.00%
Up to RM100,000 0.05%
Up to RM500,000 0.10%
Up to RM1,000,000 0.30%
Above RM1,000,000 0.80%

(wef 29/07/2016)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM100,000 0.10%
Up to RM500,000 0.30%
Up to RM1,000,000 0.60%
Above RM1,000,000 0.80%

(wef 29/07/2016)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM100,000 0.10%
Up to RM500,000 0.30%
Up to RM1,000,000 0.60%
Above RM1,000,000 0.80%

(wef 29/07/2016)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.00%
Up to RM100,000 0.05%
Up to RM500,000 0.10%
Up to RM1,000,000 0.30%
Above RM1,000,000 0.80%

(wef 29/07/2016)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM 5,000 0.00%
Up to RM 25,000 0.25%
Up to RM 50,000 0.45%
Up to RM 100,000 0.80%
Up to RM 500,000 1.20%
Above RM500,000 1.45%

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.