Kadar Keuntungan - Akaun Semasa-i

Akaun Semasa-i

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Sehingga RM500,000

0.00% setahun

Melebihi RM500,000

0.05% setahun

(Berkuatkuasa 15/11/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.45%
Up to RM100,000 0.50%
Up to RM500,000 0.55%
Up to RM1,000,000 0.60%
Above RM1,000,000 0.75%

(Berkuatkuasa 15/11/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM100,000 0.55%
Up to RM500,000 0.60%
Up to RM1,000,000 0.65%
Above RM1,000,000 0.75%

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.00% setahun

(Berkuatkuasa 15/11/2022)

Balance Tier New Rate / p.a.
Up to RM10,000 0.45%
Up to RM100,000 0.50%
Up to RM500,000 0.55%
Up to RM1,000,000 0.60%
Above RM1,000,000 0.75%

(Berkuatkuasa 10/07/2020)

Peringkat Baki

Kadar Keuntungan Baharu

Semua baki

0.00% setahun

Note:
The calculation of profit is based on End of Day balance

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.