Pusat Info Deposit-i

Pusat Info Deposit-i

Pemilik Akaun Semasa-i dan Akaun Simpanan-i boleh melantik pihak ketiga untuk mengendalikan akaun / melakukan transaksi pada akaun (akaun junior-i) di mana-mana cawangan HLB/HLISB seluruh negara, dengan syarat pihak Bank menerima kebenaran yang diperlukan.

 

Berikut adalah kebenaran yang diperlukan:

 

 

Jenis Dokumen Kebenaran Wakil

Jenis Akaun 

Jenis Entiti

Surat Mandat
dari pemilik akaun

Surat Kebenaran dan Indemniti 
dari pemilik akaun

Individu

Perseorangan / Perseorangan Bersama

 


Bukan Individu

Pemilikan Tunggal


 

Rakan Kongsi


 

Persatuan


 

Sendirian Berhad (Sdn Bhd)

 


Berhad (Bhd)

 


Muat Turun:

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.