Soalan Lazim - Masa Pusing Balik Perkhidmatan

Masa Pusing Balik Perkhidmatan

Masa Pusing Balik Balasan kepada Pertanyaan Debit Terus

Pusat Panggilan Hong Leong Bank kepada Pelanggan

Bank Pelanggan kepada Pelanggan

Bank Pembekal Perkhidmatan kepada Pembekal Perkhidmatan

Dalam masa 3 jam pada hari yang sama

-

Menyediakan maklumat (untuk pertanyaan diterima sebelum 3.00 pm)

Menyediakan maklumat DDA/DDI (untuk maklumat diterima sebelum 3.00 pm)

Sebelum 12 tengah hari pada Hari Perniagaan berikutnya

-

Menyediakan maklumat (untuk pertanyaan diterima selepas 3.00 pm)

Menyediakan maklumat DDA/DDI (untuk maklumat diterima selepas 3.00 pm)

Dalam masa 1 Hari Perniagaan

Bank untuk mengakui Pertanyaan Pelanggan

-

Kemas kini tentang dana tidak dikreditkan (untuk pertanyaan diterima sebelum 3.00 pm)

Dalam masa 1 Hari Perniagaan Berikutnya

-

-

Kemas kini tentang dana tidak dikreditkan (untuk pertanyaan diterima selepas 3.00 pm)

Dalam masa 3 Hari Perniagaan Berikutnya

Pertanyaan Mudah

-

-

Dalam masa 7 Hari Perniagaan Berikutnya

Pertanyaan Rumit

-

-

Dalam masa 14 Hari Perniagaan Berikutnya

Pertanyaan Rumit yang Tidak Dapat Diselesaikan

-

-

Ulasan:

DDA – Direct Debit Authorizations

DDI – Direct Debit Instructions

Pembekal Perkhidmatan – contohnya Agensi insurans

Jenis pertanyaan
Masa Pusing Balik untuk HLBB Membalas Pelanggan
Pertanyaan status kredit
Hari Perniagaan Berikutnya Pada 6.00pm
Pertanyaan Lain
Tidak perlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tiga (3) Hari Perniagaan
Memerlukan penjelasan lanjut daripada bank lain
Dalam masa tujuh (7) Hari Perniagaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.