Maklum Balas & Aduan

Maklum Balas & Aduan


Di Hong Leong Bank / Hong Leong Islamic, kepuasan hati pelanggan adalah keutamaan kami. Kami berdedikasi untuk menyediakan tahap kecekapan tertinggi dalam penyampaian perkhidmatan yang responsif dan produk yang menepati kehendak dan keperluan pelanggan kami.

 

Kami sentiasa berusaha menawarkan standard perkhidmatan yang bermutu tinggi sehingga melebihi ekspektasi pelanggan, namun kami sedia maklum bahawa terdapat senario di mana anda mungkin tidak berpuas hati dengan produk, perkhidmatan atau respons kami.

 

Sekiranya produk atau perkhidmatan yang diberikan tidak menepati ekspektasi anda, sila kemukakan pandangan atau aduan anda dan kakitangan kami komited untuk menangani setiap maklum balas serta menyelesaikannya secara adil dan secepat mungkin. Setiap pandangan, pertanyaan dan aduan pelanggan kami merupakan elemen penting untuk meningkatkan tahap polisi, produk dan perkhidmatan kami.


Bagaimana cara untuk membuat aduan / mengemukakan maklum balas?

Kebanyakkan aduan daripada pelanggan dapat diselesaikan dengan segera di titik perhubungan pertama anda dengan kami. Pasukan perkhidmatan pelanggan kami adalah titik perhubungan pertama anda untuk mengemukakan aduan atau maklum balas. Mereka akan berusaha sedaya-upaya untuk menyelesaikan aduan atau maklum balas anda setakat kemampuan mereka. Kami menggalakkan pelanggan kami untuk menghubungi kakitangan kami di Cawangan terdekat mereka, atau menghubungi Pusat Hubungan Pelanggan kami melalui saluran berikut:


 

Keupayaan untuk menyelesaikan sesuatu kes dalam mana-mana aduan adalah bergantung kepada maklumat, bukti dan fakta yang diberikan. Anda dinasihatkan memberi bukti / maklumat lanjut sekiranya berkenaan bagi membantu penghasilan penyelesaian aduan yang lebih memuaskan.

 

Kami juga sedia maklum bahawa tidak semua penyelesaian aduan akan memberikan keputusan yang memuaskan kepada semua pihak. Oleh demikian, jika anda tidak berpuashati dengan keputusan/ penyelesaian aduan oleh saluran di atas, anda boleh mengemukakan aduan tersebut kepada Advokasi Pelanggan kami melalui saluran berikut:

 • Hubungi Advokasi Pelanggan kami di: 03-7626 8821 / 03-7626 8802 / 03-7626 8812
  Waktu operasi 9:00 pagi - 5:00 petang, Isnin - Jumaat.
 • Sila lengkapkan Borang Aduan atas talian di bawah
 
 
 • Faks surat anda ke: +603-20818927
 • Hantar surat anda ke:
  Customer Advocacy
  13A Floor, Menara Hong Leong,
  No. 6, Jalan Damanlela,
  Bukit Damansara,
  50490 Kuala Lumpur

 

Bagaimana kami mengendalikan maklum balas / aduan anda?

Langkah 1: Maklumat Maklum Balas/ Aduan

Anda boleh membuat aduan secara lisan atau secara bertulis melalui saluran seperti yang tertera di atas. Dalam usaha untuk kami menangani aduan anda dengan berkesan dan segera, sila pastikan untuk memberikan kami maklumat berikut:

 • Nama Penuh / Nama Syarikat
 • No. Kad Pengenalan / No. Pasport / Nombor Pendaftaran Perniagaan
 • Alamat surat menyurat
 • Nombor Telefon Bimbit / Rumah / Pejabat
 • Emel
 • Nombor Akaun (jika ada)
 • Butiran Aduan (Anda juga boleh menyertakan dokumen sokongan yang berkaitan dengan aduan)

 

Langkah 2: Akuan Terima Maklum Balas/ Aduan

Aduan anda akan diaku terima dalam tempoh satu hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan tersebut.

 

Langkah 3: Siasatan

Kami akan melakukan siasatan dan menghubungi / berurusan dengan mana-mana pihak yang berkenaan untuk menangani aduan anda secara adil, objektif dan tepat pada masanya.

 

Langkah 4: Penyelesaian

Memandangkan sifat aduan mungkin berbeza, kami akan berusaha untuk menyelesaikan aduan anda dalam tempoh tiga (3) hari bekerja hingga empat belas (14) hari dari tarikh aduan diterima. Sekiranya kami tidak dapat memberikan penyelesaian / keputusan aduan anda dalam jangka masa tersebut, kami akan memberikan anda penjelasan serta ketetapan tarikh yang dijangkakan bagi aduan anda. Anda akan dimaklumkan mengenai status aduan dari semasa ke semasa sehingga penyelesaian penuh diberikan kepada aduan anda.

 

Bagaimana jika anda masih tidak berpuashati dengan keputusan / penyelesaian kami?

Pihak kami akan berusaha menangani setiap aduan anda dengan cara yang adil, objektif dan tepat pada masanya,mengikut garis panduan Prosess Pengendalian Aduan kami. Sekiranya anda tidak berpuashati dengan keputusan aduan anda ataupun cara ianya dikendalikan, anda boleh rujuk perkara tersebut kepada mana-mana badan organisasi berikut yang akan membantu menyelesaikan pertikaian tersebut.

 

Bank Negara Malaysia (BNM) / BNMLINK

BNMLINK merupakan pusat perhubungan Bank Negara Malaysia bagi memudahkan maklum balas diberikan secara cepat dan cekap kepada orang ramai mengenai isu berhubung dengan perbankan konvensional dan Islam, insurans dan takaful, khidmat nasihat bagi perusahaan kecil dan sederhana, pentadbiran pertukaran asing dan perkara-perkara lain yang di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia.  

 

Sila hubungi:

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)

(Menerima pelawat melalui janji temu sahaja buat masa ini. Orang ramai boleh membuat janji temu melalui Borang eLINK atau menerusi telefon.)

4th Floor, Podium Bangunan AICB,

No. 10, Jalan Dato' Onn,

50480 Kuala Lumpur

 

Pusat Perhubungan BNMLINK

Bank Negara Malaysia

P.O. Box 10922

50929 Kuala Lumpur

Tel: 1-300-88-5465 (Luar Negara: 603-2174-1717)

Faks: 603-2174-1515

Borang Web: https://bnmlink.bnm.gov.my

Laman Web: www.bnm.gov.my

 

Atau

 

Ombudsman Perkhidmatan Kewangan (OPK) [dahulunya dikenali sebagai Biro Pengantaraan Kewangan]

 

OPK adalah saluran alternatif bagi menyelesaikan aduan / pertikaian di antara pengguna kewangan dan ahli-ahli OPK yang merupakan penyedia perkhidmatan kewangan (PPK), yang dilesenkan atau diluluskan oleh BNM. Sebelum anda membuat sebarang pertikaian dengan OPK, anda harus terlebih dahulu merujuk pertikaian anda dengan kami. Kami komited untuk menangani setiap aduan serta menyelesaikannya secara adil dan secepat mungkin. Anda diberi tempoh enam (6) bulan dari tarikh keputusan muktamad kami untuk mengemukakan aduan anda kepada OPK.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai OPK, sila layari laman: www.ofs.org.my / https://www.ofs.org.my/bm/publications

 

Sila hubungi:

Ombudsman for Financial Services  ​

Tingkat 14, Blok Utama

Menara Takaful Malaysia

No. 4, Jalan Sultan Sulaiman

50000 Kuala Lumpur.

​Tel : +603-2272 2811

Faks : +603-2272 1577

E-mel: enquiry@ofs.org.my

 

Atau

 

Securities industry Dispute Resolution Center (SIDREC)

SIDREC ditubuhkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia sebagai saluran bebas untuk mengendalikan pertikaian kewangan yang berkaitan produk dan khidmat pasaran modal.

 

Untuk maklumat lanjut mengenai SIDREC sila layari laman: www.sidrec.com.my

 

Sila hubungi:

Securities Industry Dispute Resolution Center (SIDREC)

Unit A-9-1, Level 9, Tower A

Menara UOA Bangsar

No. 5, Jalan Bangsar Utama 1

59000 Kuala Lumpur.

Tel : 603-22822280  

Faks : 603-22823855

Emel: info@sidrec.com.my

 

Atau

 

Untuk aduan berkaitan penstrukturan semula pembiayaan

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK)

AKPK menawarkan perkhidmatan kepada individu dan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang memerlukan bantuan penyusunan semula hutang / penjadualan semula pembiayaan yang ada dengan institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM).

 

Untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan oleh AKPK, sila layari laman: www.akpk.org.my

 

 

Untuk pertanyaan, hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.