KALKULATOR PEMBIAYAAN

Kalkulator kami akan mengira ansuran bulanan anda berdasarkan amaun yang anda berikan

Maklumat yang dipaparkan adalah sebagai petunjuk dan untuk tujuan ilustrasi sahaja. HLISB tidak menjamin ketepatan pengiraan dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa ketidaktepatan atau ketinggalan. Maklumat di atas tidak bermaksud sebagai satu tawaran kredit dan tidak menjamin bahawa kemudahan kredit yang dipohon akan diluluskan. Semua permohonan untuk pembiayaan adalah tertakluk kepada penilaian dan kelulusan kredit dan HLISB berhak untuk meluluskan atau menolak permohonan tanpa memberikan apa-apa sebab. Amaun pembiayaan hanyalah anggaran, dan jumlah sebenar mungkin berbeza daripada apa yang ditunjukkan dalam kalkulator ini dan dari seorang pelanggan kepada pelanggan yang lain.