Fi & Caj Unit Amanah ASNB - Hong Leong Islamic Bank

Pengurusan Harta-i

Penerangan/Perkhidmatan
Fi/Caj*
Pengagihan dana unit amanah ASNB
  • Caj Jualan** untuk dana harga berubah
    •  Langganan KWSP
    •  Langganan atas kaunter
  • Caj Jualan **untuk dana harga tetap


3% daripada Amaun Pelaburan Bersih

5% daripada Amaun Pelaburan Besih

Tiada caj

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika ada.

**Caj Jualan adalah kena dibayar kepada ASNB. Sebagai Ejen ASNB, pihak Bank akan memperoleh komisen sebagaimana berikut daripada ASNB:

  •      Jualan Dana Harga Tetap ASNB: 0.35% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
  •      Jualan Dana Harga Berubah ASNB (oleh Konsultan Kewangan Peribadi): Sehingga 90% daripada Caj Jualan Permulaan transaksi yang dilakukan
  •      Jualan balik Dana ASNB: 0.10% daripada nilai transaksi yang dilakukan di kaunter
  •      Transaksi Bukan Kewangan: RM0.50 per transaksi yang dilakukan di kaunter

o    Pendaftaran Dana

o    Pertukaran Dana

o    Khairat Kematian

o    Pengemaskinian Butir Peribadi

o    Pencetakan Penyata

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.