Fi & Caj - Pindahan & Kutipan Dana

Pindahan & Kutipan Dana

Penerangan / Perkhidmatan
Fi / Caj

Cek diterima melalui mel untuk dikreditkan ke dalam akaun pelanggan

(daripada pihak ke-3 atau Bank lain)

RM5 setiap akaun

(Tiada caj untuk Akaun Simpanan Asas-i /Akaun Semasa Asas-i dan cek yang dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Kerajaan)

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.