Fi & Caj - Akaun Simpanan-i

Akaun Simpanan-i

Keterangan / Perkhidmatan

Fi / Caj*

Cek Tak Laku (Pulangan Inward)

(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

RM10.00

Buku Simpanan Hilang

(Terpakai untuk Akaun Simpanan Berbilang Tingkat-i (Senior))

RM10.00 setiap buku simpanan

RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi

Menutup Akaun

Akaun Simpanan Asas-i

Akaun Simpanan Lain

RM20.00 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

RM20.00 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka)

Perubahan Akaun

Perubahan mandat operasi

(hanya untuk pencalonan yang melebihi bilangan mandat yang dibenarkan)

RM10 setiap akaun

Akaun Simpanan-i Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.00

Baki RM10.00 dan ke atas

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

RM10.00 setahun

Akaun Simpanan Asas-i

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan) :

  • 6 kunjungan pertama OTC 

 

  • Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

 

Tiada caj

 

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.