Fi & Caj - Pay&Save-i

Pay&Save-i

Penerangan/Perkhidmatan Fi/Caj*

GIRO Antara Bank (IBG)

  • Secara dalam talian
  • Melalui kaunter
 
  • RM0.10 setiap transaksi
  • RM2.00 setiap transaksi
Caj Perkhidmatan
(baki purata bagi separuh tahun bawah RM200)
RM5.00 setiap setengah tahun
(Jun dan Disember)
Fi Pengeluaran Kad Debit-i RM8.00 setiap kad (dikecualikan untuk Akaun Pay&Save-i)
Fi Tahunan Kad Debit-i RM8.00 setiap kad
Fi Pembukaan  Akaun Central Depository System (Akaun CDS)
(bagi akaun baru HLeBroking dan dikenakan oleh Bursa Malaysia)
RM10.00

*The fees & charges may vary according to the standard fees & charges of Savings Account-i, HL Connect and Debit Card-i.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.