Fi & Caj - Pay&Save-i

Pay&Save-i

Keterangan/Perkhidmatan

Caj/Fi*

Semua transaksi dalam talian (IBG, IBT, SI dll.)

Seperti Fi dan Caj Perbankan Digital.

Caj Perkhidmatan

(apabila baki purata bagi setengah tahun kurang daripada RM200)

RM5.00 setiap setengah tahun (Jun dan Disember).

Fi Pengeluaran Kad Debit-i

Fi Pengeluaran dikecualikan.

Fi dan caj lain adalah seperti Fi dan Caj Kad Debit-i.

Fi Tahunan Kad Debit-i

RM8.00 setiap kad (dikecualikan bagi tahun pertama).

Fi Pembukaan Akaun Sistem Depositori Pusat (“CDS”)

(untuk akaun baru HLeBroking dan dikenakan oleh Bursa Malaysia)

RM10.00

*Fi dan caj mungkin berbeza mengikut fi dan caj standard Akaun Semasa-i, HL Connect dan Kad Debit-i.

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan.

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.