Fi & Caj - Akaun Pelaburan Am-i

Akaun Pelaburan Am-i

Keterangan / Perkhidmatan
Caj / Fi *

Cek Tidak Laku (Pulangan Inward)

(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

RM10.00 setiap cek
Hilang Resit Akaun Pelaburan Am-i

RM5.00 setiap resit

RM10.00 untuk Surat Tanggung Rugi

Perubahan pada Akaun

i. Perubahan Mandat Operasi

RM10.00 setiap akaun

ii. Tambahan pemegang akaun bersama

RM10.00 setiap akaun

ii. Addition of joint account holders RM10.00 per account

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.