Fi & Caj - Akaun Semasa-i

Akaun Semasa-i

Keterangan / Perkhidmatan

Fi / Caj*

Permohonan Buku Cek

Duti setem RM0.15 sen bagi setiap keping cek

Untuk Akaun Semasa Asas-i

Duti setem RM0.15 sen bagi setiap keping cek

Cek dipulangkan disebabkan:-

Dana Tidak Cukup (Pulangan Outward)

RM150.00 setiap cek

Sebab Teknikal ( Pulangan Outward)

RM10.00 setiap cek

Cek Tak Laku (Pulangan Inward)

(untuk sebab tarikh hadapan sahaja)

 RM10.00 setiap cek dikembalikan

Henti Pembayaran

i)  Apabila diminta

RM10.00 setiap cek 

ii) Disebabkan kehilangan buku cek

RM10.00 setiap arahan

Apabila cek dihentikan pembayaran ditunjukkan:-

 

· Jika mencukupi dana

· Jika tidak mencukupi dana

 

 

RM10.00 setiap cek

RM150.00 setiap cek

Permintaan Penyata

Permintaan penyata mingguan

RM20.00 setiap bulan

Permintaan penyata adhoc

RM10,00 setiap permintaan dan RM2.00 setiap halaman (untuk penyata sehingga setahun dahulu)

RM10.00 setiap permintaan dan RM5.00 setiap halaman (untuk penyata lebih daripada setahun yang dahulu)

Cek Tunai di cawangan domisil
(Caj tidak dikenakan kepada wakil syarikat yang menukar tunai cek bagi pihak syarikat)

Penukaran tunai pihak pertama (oleh pemegang akaun)

Tiada caj

Penukaran tunai pihak ke-3

RM2.00

Akaun Semasa Asas-i

Kunjungan Melalui Kaunter (OTC) (setiap bulan)

6 kunjungan OTC pertama

Tiada caj

Mulai OTC ketujuh dan seterusnya

Dikecualikan sehingga notis seterusnya

Caj Perkhidmatan

Apabila baki purata bagi separuh tahun bawah RM1,000

RM10.00 setiap setengah tahun (Jun & Disember)

Apabila baki purata semua Akaun Deposit Pelanggan Perbankan Priority jatuh di bawah RM100,000 untuk 3 bulan berturut-turut

RM50.00

Akaun Ditutup oleh Pelanggan

Akaun Semasa Asas-i

RM20 (dalam masa 3 bulan selepas dibuka)

Akaun Semasa-i

RM20 (dalam masa 6 bulan selepas dibuka, tiada caj dikenakan selepas 6 bulan)

Perubahan Akaun

Perubahan mandat operasi

(hanya untuk pencalonan yang melebihi bilangan mandat yang dibenarkan)

RM10.00

Mandat untuk mengendali akaun
(hanya duti setem boleh digunakan)


RM10.00  untuk duti setem setiap borang

Akaun Semasa Asas-i Dorman (Tiada aktiviti selama 12 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.00

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.00 dan ke atas

 RM10.00 setahun

Akaun Semasa-i Dorman (Tiada aktiviti selama 6 bulan atau lebih)

Baki bawah RM10.00

Akaun ditutup dan baki diserap sebagai caj

Baki RM10.00 dan ke atas

 RM10.00 setahun

Caj Pengendalian bagi Mewakili Cek

RM50.00 setiap cek

Fi Memproses Cek

RM0.50 setiap cek

*Tertakluk kepada Cukai Kerajaan, jika berkenaan

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.