te

Hong Leong Islamic Bank - Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


PIDM

 

Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM, sila layari http://www.pidm.gov.my/Public-Awareness-Initiatives/Information-Materials untuk muat turun e-brosur PIDM.

Item Nama Produk Deposit Jenis Deposit Kontrak Shariah
1 Deposit Commodity Murabahah Commodity Murabahah Murabahah
2 Akaun Semasa-i Matawang Asing Wadiah Deposit Semasa Wadiah
3 Akaun Semasa-i Al Fareed Hong Leong (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
4 Akaun Semasa-i Asas Hong Leong Deposit Semasa Wadiah
5 Akaun Semasa-i Asas Hong Leong (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
6 Akaun Simpanan-i Asas (Tawarruq) Deposit Simpanan Tawarruq
7 Akaun Semasa-i BizOne Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
8 Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong Deposit Semasa Wadiah
9 Akaun Semasa-i Pernigaan Hong Leong (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
10 Akaun Semasa-i One Hong Leong Deposit Semasa Unrestricted Mudharabah
11 Akaun Semasa-i One (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
12 Akaun Semasa-i Hong Leong Deposit Semasa Wadiah
13 Akaun Semasa-i (E-CR ENH IS) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
14 Akaun Semasa-i (E-CR ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
15 Akaun Semasa-i (E-Direct AG) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
16 Akaun Semasa-i (E-Direct BG) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
17 Akaun Semasa-i (E-ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
18 Akaun Semasa-i (E-ISLM BK G) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
19 Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
20 Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) BNM (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
21 Akaun Semasa-i (E-NEW P GS) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
22 Akaun Semasa-i (Staff) (Tawarruq) Hong Leong Deposit Semasa Tawarruq
23 Akaun Pelaburan Am-i Hong Leong Pelaburan Am Unrestricted Mudharabah
24 Akaun Kerajaan-i Hong Leong (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
25 Akaun Semasa-i HDA Hong Leong (Tawarruq) Deposit Semasa Tawarruq
26 Akaun Pelaburan Am Junior-i Hong Leong Pelaburan Am Unrestricted Mudharabah
27 Akaun Simpanan Junior-i – Gabungan (Staff) Hong Leong (Tawarruq) Akaun Simpanan Tawarruq
28 Akaun Simpanan Junior-i Gabungan (Tawarruq) Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
29 Akaun Simpanan Junior-i tanpa gabungan (Staff) (Tawarruq) Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
30 Akaun Simpanan Junior-i tanpa gabungan (Tawarruq) Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
31 Akaun Simpanan Tetap Junior-i Hong Leong Commodity Murabahah Murabahah
32 Akaun Simpanan-i Multi-tier (Staff) (Tawarruq) Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
33 Akaun Simpanan-i Multi-tier (Tawarruq) Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
34 Pay & Save-i Hong Leong Akaun Simpanan Tawarruq
35 Payroll Plus-i Hong Leong Akaun Semasa Tawarruq
36 Akaun Simpanan-i Hong Leong Akaun Simpanan Wadiah
37 Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil (Tawarruq) Hong Leong Akaun Semasa Tawarruq
38 Akaun Semasa-i SME (Tawarruq) Hong Leong Akaun Semasa Tawarruq
39 Akaun Semasa-i Tawarruq Hong Leong Akaun Semasa Tawarruq
40 Akaun Simpana-i Semasa Tawaruq Akaun Semasa Tawarruq
41 Simpanan Tetap-i Hong Leong Commodity Murabahah Murabahah
42 Penerimaan dan Perletakan-i Wadiah Deposit Berjangka Pendek Wadiah
43 Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

Produk yang diinsurankan pada 25 Mei 2018

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.