Produk HLISB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM

Produk HLISB Layak untuk Perlindungan oleh PIDM


No. Nama Produk Kod Produk Jenis Deposit Mata Wang Kontrak Shariah
1 Akaun Semasa-i HLB PrimeBiz (dahulunya dikenali sebagai Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong) 0345IR0100400023 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i PrimeBiz (dahulunya dikenali sebagai Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong)
2 Akaun HLB Wallet-i 0345IM0200400002 Deposit Simpanan RM & Asing Tawarruq
Akaun Wallet-i
HLB Wallet-i
3 Akaun Semasa-i Al Fareed Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400001 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Al Fareed Hong Leong
Akaun Semasa-i Al Fareed
4 Akaun Semasa-i Asas Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400002 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Asas Hong Leong
Akaun Semasa-i Asas HLB
Akaun Semasa-i Asas
5 Akaun Simpanan-i Asas Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0200400001 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Asas Hong Leong
Akaun Simpanan-i Asas HLB
Akaun Simpanan-i Asas 
6 Akaun Semasa-i BizOne Hong Leong 0345IR0100400021 Deposit Semasa  RM Tawarruq
Akaun Semasa-i HLB BizOne
Akaun Semasa-i BizOne 
7 Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400019 Deposit Semasa  RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong
Akaun Semasa-i Perniagaan HLB
Akaun Semasa-i Perniagaan
8 Akaun Semasa-i One Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400003 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i One Hong Leong
Akaun Semasa-i HLB One
Akaun Semasa-i One 
9 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENH IS) (Tawarruq) 0345IR0100400009 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENH IS)
Akaun Semasa-i (E-CR ENH IS) 
10 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENHANCER) (Tawarruq) 0345IR0100400006 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-CR ENHANCER)
Akaun Semasa-i (E-CR ENHANCER) 
11 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct AG) (Tawarruq) 0345IR0100400007 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct AG)
Akaun Semasa-i (E-Direct AG) 
12 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct BG) (Tawarruq) 0345IR0100400014 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-Direct BG)
Akaun Semasa-i (E-Direct BG) 
13 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ENHANCER) (Tawarruq) 0345IR0100400008 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ENHANCER)
Akaun Semasa-i (E-ENHANCER)
14 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ISLM BK G) (Tawarruq) 0345IR0100400012 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-ISLM BK G)
Akaun Semasa-i (E-ISLM BK G) 
15 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW ENT F) (Tawarruq) 0345IR0100400010 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW ENT F)
Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) 
16 Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW P GS) (Tawarruq) 0345IR0100400004 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (E-NEW P GS)
Akaun Semasa-i (E-NEW P GS)
17 Akaun Semasa-i Hong Leong (Staff) (Tawarruq) 0345IR0100400016 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong (Staff)
Akaun Semasa-i HLB (Staff)
Akaun Semasa-i (Staff) 
18 Deposit Tetap-i Hong Leong 0345IR0600300001 Komoditi Murabahah RM Murabahah
Deposit Tetap-i HLB
Deposit Tetap-i 
e-Deposit Tetap-i 
19 Akaun Semasa-i Mata Wang Asing Hong Leong 0345IF0100400001 Deposit Semasa Asing Tawarruq
Akaun Semasa-i Mata Wang Asing HLB
Akaun Semasa-i Mata Wang Asing
Akaun Mata Wang Asing-i HLB
Akaun Mata Wang Asing-i
20 Akaun Pelaburan Am-i Hong Leong 0345IR0500800001 Pelaburan Am RM Unrestricted Mudarabah
Akaun Pelaburan Am-i 
21 Akaun Semasa-i Kerajaan Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400011 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Kerajaan Hong Leong 
Akaun Semasa-i Kerajaan
22 Akaun Semasa-i HDA Hong Leong (Tawarruq) 0345IR0100400005 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i HDA Hong Leong
Akaun Semasa-i HDA 
23 Akaun Deposit Tetap-i Junior Hong Leong 0345IR0600300002 Komoditi Murabahah RM Murabahah
Akaun Deposit Tetap-i HLB Junior
Akaun Deposit Tetap-i Junior 
24 Akaun Pelaburan Am-i Junior Hong Leong 0345IR0500800002 Pelaburan Am RM Unrestricted Mudarabah
Akaun Pelaburan Am-i Junior
25 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong – Gabungan (Staff) (Tawarruq) 0345IR0200400008

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong – Gabungan (Staff) 
Akaun Junior-i HLB 3-Dalam-1 (Staff)
Akaun Junior-i 3-Dalam-1 (Staff)
26 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - Gabungan (Tawarruq) 0345IR0200400002

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - Gabungan 
Akaun Junior-i HLB 3-Dalam-1
Akaun Junior-i 3-Dalam-1
27 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Staff) (Tawarruq) 0345IR0200400006

Deposit

Simpanan

RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Staff)
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong (Staff) 
Akaun Simpanan-i HLB Junior (Staff) 
Akaun Simpanan-i Junior (Staff)
28 Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan (Tawarruq) 0345IR0200400003 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong - tanpa gabungan 
Akaun Simpanan-i Junior Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB Junior
Akaun Simpanan-i Junior
29 Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Staff) (Tawarruq)  0345IR0200400007 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Staff) 
Akaun Simpanan-i HLB Multi-tier (Staff)
Akaun Simpanan-i Multi-tier (Staff) 
30 Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong (Tawarruq)  0345IR0200400005 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Multi-tier Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB Multi-tier
Akaun Simpanan-i Multi-tier 
31 Akaun Pay&Save-i Hong Leong 0345IM0200400001 Deposit Simpanan RM & Asing Tawarruq
Akaun HLB Pay&Save-i
Akaun Pay&Save-i 
32 Payroll Plus-i Hong Leong 0345IR0100400020 Deposit Semasa RM Tawarruq
HLB Payroll Plus-i
Payroll Plus-i 
33 Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i Hong Leong (STCMP-i) 0345IM0700400001 Deposit Berjangka Pendek RM & Asing Tawarruq
Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i Hong Leong 
Deposit Jangka Pendek Komoditi Murabahah-i
34 Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil Hong Leong (PFS-i) (Tawarruq) 0345IR0100400017 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil Hong Leong
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil HLB
Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil
35 Akaun Semasa-i SME Hong Leong (BCB-i) (Tawarruq) 0345IR0100400018 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i SME Hong Leong
Akaun Semasa-i SME
36 Akaun Semasa-i Tawarruq Hong Leong 0345IR0100400015 Deposit Semasa RM Tawarruq
Akaun Semasa-i Hong Leong
Akaun Semasa-i HLB
Akaun Semasa-i
37 Akaun Simpanan-i Tawarruq Hong Leong 0345IR0200400004 Deposit Simpanan RM Tawarruq
Akaun Simpanan-i Hong Leong
Akaun Simpanan-i HLB
Akaun Simpanan-i

Produk yang diinsurankan pada 13 Disember 2023

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.