te

Hong Leong Islamic Bank - Layak untuk perlindungan oleh PIDM

Layak untuk perlindungan oleh PIDM


PIDM

 

Untuk meningkatkan pengetahuan anda tentang insurans deposit dan hal lain yang berkaitan bahan sumber PIDM,
sila layari http://www.pidm.gov.my/Public-Awareness-Initiatives/Information-Materials untuk muat turun e-brosur PIDM.

Item Nama Produk Deposit Jenis Deposit Kontrak Shariah

1

Deposit Commodity Murabahah

Commodity Murabahah

Murabahah

2

Akaun Semasa-i Al-Fareed Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

3

Akaun Semasa-i Asas Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

4

Akaun Simpanan-i (Tawarruq)

Deposit Simpanan

Tawarruq

5

Akaun Semasa-i BizOne Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

6

Akaun Semasa-i Perniagaan Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

7

Akaun Semasa-i One Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

8

Akaun Semasa-i (E-CR ENH IS) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

9

Akaun Semasa-i (E-CR ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

10

Akaun Semasa-i (E-Direct AG) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

11

Akaun Semasa-i (E-Direct BG) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

12

Akaun Semasa-i (E-ENHANCER) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

13

Akaun Semasa-i (E-ISLM BK G) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

14

Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

15

Akaun Semasa-i (E-NEW ENT F) BNM (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

16

Akaun Semasa-i (E-NEW P GS) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

17

Akaun Semasa-i (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

18

Simpanan Tetap-i Hong Leong

Commodity Murabahah

Tawarruq

19

Akaun Semasa-i Matawang Asing Hong Leong

Deposit Semasa

Tawarruq

20

Akaun Pelaburan Am-i Hong Leong

Pelaburan Am

Unrestricted Mudharabah

21

Akaun Kerajaan-i Semasa Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

22

Akaun Semasa-i HAD Hong Leong (Tawarruq)

Deposit Semasa

Tawarruq

23

Akaun Simpanan Tetap Junior-i Hong Leong

Commodity Murabahah

Murabahah

24

Akaun Junior-i Pelaburan Am Hong leong

Pelaburan Am

Unrestricted Mudharabah

25

Akaun Simpanan Junior-i - Gabungan (Staff) Hong Leong (Tawarruq)

Akaun Simpanan

Tawarruq

26

Akaun Simpanan Junior-i Gabungan (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

27

Akaun Simpanan Junior-i tanpa gabungan (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

28

Akaun Simpanan Junior-i Tanpa Gabungan (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

29

Akaun Simpanan-i Multi-tier (Staff) (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

30

Akaun Simpanan-i Multi-tier (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

31

Pay & Save-i Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

32

Payroll Plus-i Hong Leong

Akaun Semasa

Tawarruq

33

Akaun Semasa-i PowerSME Hong Leong

Akaun Semasa

Tawarruq

34

Commodity Murabahah Penempatan-i Jangka Pendek (STCMP-i) Hong Leong

Deposit Berjangka Pendek

Tawarruq

35

Akaun Semasa-i Perniagaan Kecil (PFS-i) (Tawarruq) Hong Leong

Akaun Semasa

Tawarruq

36

Akaun Semasa-i SME (Tawarruq) (BCB-i) Hong Leong

Akaun Semasa

Tawarruq

37

Akaun Semasa-i Tawarruq Hong Leong

Akaun Semasa

Tawarruq

38

Akaun Simpanan-i Tawarruq Hong Leong

Akaun Simpanan

Tawarruq

Produk yang diinsurankan pada 9 Oktober 2018

Untuk pertanyaan hubungi kami dalam talian atau singgah ke cawangan Bank Hong Leong yang terdekat.