Terima kasih atas minat anda.

 

Permohonan membuka Akaun Simpanan/ Semasa-i Hong Leong anda secara online ini hanya akan mengambil masa lebih kurang lima minit.

Setelah selesai,  anda perlu mengunjungi mana-mana cawangan HLB/HLISB dalam masa 14 hari bagi mengaktifkan akaun anda.

 

Ingin teruskan?

 

Terima kasih kerana memilih untuk membuka akaun simpanan/semasa Hong Leong.

 

Permohonan anda secara online ini akan mengambil masa lebih kurang lima (5) minit.

Setelah selesai membuat permohonan secara online, anda perlu mengunjungi 
mana-mana cawangan HLB/HLISB
 dalam masa 14 hari bagi mengaktifkan akaun anda.

 

Ingin teruskan?