Ingin tahu lebih lanjut mengenai perkhidmatan perbankan kami?

Saya berminat

Cawangan Pilihan Anda

Panggilan

Nama seperti Kad Pengenalan

Alamat emel:

Nombor telefon:

Lain-lain Komen: (pilihan)

Terma dan syarat

•Saya / Kami mengesahkan bahawa saya / kami telah membaca dan bersetuju dengan kandungan Notis Privasi. Saya / Kami juga mengakui dan bersetuju bahawa semua data peribadi yang diberikan oleh saya / kami dan / atau diperoleh oleh Hong Leong Bank Berhad ("HLBB")  dan Hong Leong Islamic Bank Berhad (“HLISB”) dari domain awam, serta data peribadi yang diperolehi daripada penyediaan perkhidmatan kepada saya / kami akan tertakluk kepada Polisi Privasi. Dengan ini, saya / kami bersetuju dan membenarkan pendedahan nama dan lain-lain maklumat hubungan saya / kami kepada kumpulan syarikat HLBB,HLISB dan / atau Hong Leong Financial Group Berhad untuk tujuan pemasaran dan promosi.

 

Elakkan daripada menghantar maklumat sulit akaun. Untuk pertanyaan atau permintaan berkaitan dengan akaun, sila log masuk ke Hong Leong Connect Online dan hantar mesej melalui Mesej> Tulis Mesej.

Atau, hubungi pegawai perkhidmatan pelanggan kami di Pusat Perhubungan Hong Leong di +603 76268899