Hong Leong Islamic Bank – Business-i - Deposits-i

Semua Produk
Akaun Semasa-i
Deposit Tetap-i
Akaun Pay&Save-i (untuk pemilik tunggal)
Akaun Semasa-i HLB PrimeBiz
Jimat tidak perlu bayar lebih. Dapatkan rebat daripada baki akaun semasa-i anda.
Akaun Semasa Mata Wang Asing-i
Akaun Semasa-i dalam mata wang asing
Deposit Tetap-i
Kadar keuntungan kompetitif untuk deposit anda.
Akaun Pay&Save-i (untuk pemilik tunggal)
Peroleh kadar keuntungan sehingga 2.25% setahun pada akaun perniagiaan anda apabila anda menyimpan, membaya and berbelanja